Styrelse

Stefan Fridén, ordförande

Jonas Olsson, sportchef och Mikael Nyth, kassör

Ledamöter: Berth Larsson, Martin Gunnérus, Fredrik Bengtsson och Andreas Olsson Rådberg

Joel Forsberg – Han har läst.