Objektivitet när den är som bäst!

SHK-HK Kelt 32-15

Vinst mot klent Kelt eller iallafall få kelter. Idag låter vi statistiken tala, där många intressanta analyser kan dras, upptill läsaren!

Initalt: ett tack till de som gjorde anteckningar kring statisktiska mätvärden under matchen. Det kan finnas en droppe subjektivitet i bedömningar, siffrorna: Events/min samt +/-.

En tabell är en överskådlig uppställning av fakta, ofta uppdelad i rader och kolumner, och ofta försedd med rubrik. Vanligen utgörs tabeller av beskrivande fakta som kan uttryckas med siffror, men även texttabeller förekommer. Tabeller är sedan länge ett hjälpmedel i bokföring och beräkningsarbete, exempelvis lertavlor från sumererna kring år 2000 f.Kr. med multiplikationstabeller och inverterade tal. Dessa användes eftersom det var lättare att multiplicera med inverterade tal än att dividera med ett tal, och slutresultatet blir detsamma. När bankväsende, handel, sjöfart, folkräkning och naturvetenskaper som astronomi utvecklades, ökade behovet av matematiska tabellverk (uppslagstabeller, engelska lookup tables).

/ Spökskrivaren via länk!

Spelare Speltid Mål Skott Effektivitet (%) Bollstöld Tappad boll Tekniskt fel Passmiss Assist Täck +/- Mål/min Events/min
Tobbe 30 7 14 50 1 8 0,23 0,27
Henke målis 30 8 22 64 5 19 0,47 0,63
Bernt 32,04 1 2 50 2 1 2 6 1 7 0,03 0,47
Linus 28,37 3 4 75 2 1 1 0,11 0,35
Dröm-Hence 29,83 2 4 50 2 1 2 3 0,07 0,37
Goj 31,23 2 3 67 1 1 4 6 0,06 0,35
Arp 32,04 5 6 83 1 3 10 0,16 0,47
Dejvan 29,83 2 4 50 2 0,07 0,2
Skägget 30,17 1 4 25 1 2 1 1 1 -3 0,03 0,36
Salle 27,96 4 6 67 2 2 10 0,14 0,5
Macka 27,96 2 2 100 1 3 1 6 0,07 0,32
Poffa 31,63 7 7 100 1 1 1 16 0,22 0,54
Steff 28,77 2 4 50 1 1 2 3 4 0,07 0,45
RL 30,17 1 4 25 1 1 -1 0,03 0,23
Totalt 32 50 64 5 0 10 8 26 14